Byråplanner

Utan bas svänger det inte. Även små bandkonstellationer använder bas. Hur gör ni på er byrå?
Att använda sig av en planner inför det kreativa arbetet är det effektivaste sättet att gå från idédriven kommunikation till insiktsbaserad. Vår tjänst består till 70% av research och 30% talang. De underlag vi lämnar ifrån oss är så enkla att tyda att de ger omedelbar insikt om möjliga vägar till effektiv marknadsföring. I förarbetet ingår skapandet av mål som vi mäter före och efter kampanjen i syfte att påvisa resultat. Förutom underlaget, den kreativa briefen, som ni får presenterat av plannern är vi med under den kreativa processen i den mån ni önskar.
Om er byrå inte har en planner eller behöver förstärkning av någon som har en speciell strategisk inriktning är vi nog den enda agenturen som kan erbjuda detta för tillfället. Vi har flera av Sveriges mest kompetenta och erfarna planners som arbetar på konsultbasis. Att skapa tydliga briefer med hjälp av en riktig planner gör att projektledare och kreatörer frigör tid till annat och kan koncentrera sig på den kreativa processen samtidigt som förarbetet får en annan dignitet.