Affärsutveckling


I Sverige är vi duktiga på tekniska lösningar men glömmer ibland huvudrollsinnehavaren när vi arbetar med produktutveckling, nämligen den vanliga människan som användare. Vår metod är iterativ och utgår alltid från kunderna, som sällan är rationella.
Genom att kombinera trendanalys med kvalitativ och kvantitativ undersökning kan vi leta oss fram till behov som inte är tillfredsställda, de vita fläckarna. För oss är det samma process att ta fram effektiv marknadsföring som det är att affärs- eller produktutveckla.
Istället för att sprida ut era insatser för kundlojalitet, produktutveckling, affärsutveckling, undersökningar, utvärderingar, merförsäljningsåtgärder och reklamstrategi erbjuder vi denna tjänst i ett paket där användarna och kunderna står i centrum. Vår arbetsprocess är en kombination av beteendevetenskap, IT verktyg, marknadsstrategi och sunt förnuft.
Denna tjänst erbjuder vi i samarbete med MarketDirection som erbjuder Sveriges mest genomarbetade kundpanel.
Egenskaper i detta erbjudande:
– Vinna djupare insikt om era kunder
– Löpande återkoppling mot kunderna som upplever tydligare relation till företaget
– Utveckling av tjänster eller produkter tillsammans med era kunder
– Kampanjstrategi framtagen i samarbete med er målgrupp
– Värdebaserade prisnivåer på nya tjänster och produkter
– Ökad kundinsikt hos medarbetarna genom att spegla undersökningen internt
– En snabb och löpande kontakt med omvärlden, möjligt att få kvantitativa svar från era kunder på 48h.