Dan Landin

Dan kommer rapportera om tankar, reflektioner och annat rörandes dagens och morgondagens marknadskommnikation.

Dan Landin

Dan Landin


Vilka är dina erfarenheter och reflektioner av en planner och dennes arbetsuppgifter? 
Att det kan vara mycket enkelt eller mycket komplicerat. Eller, troligare, både och. Planners själva är ju t ex inte ens överens om vad planning är. Men istället för att vimla in i ett långrandigt resonemang om vad planning är, låt mig bara göra denna poäng: jag tycker det är alltför många planners som glömmer bort planningens enda egentliga existensberättigande – ”to make the work work”. I övrigt är mina erfarenheter av planning bara bra. Det är inget för de klenhjärtade, som våra anglosaxiska vänner skulle säga, och om man inte tycker om att skapa sin egen värld och sin plats i den ska man nog välja att göra något annat. Men gillar man det, då har man en spännande, omväxlande och eklektisk resa framför sig. Man får kort och gott hålla på med en massa olika saker, om man vill. Eller inte. Det man dock inte får är att stå i strålkastarljuset. Jonas Söderström har sagt det bäst: plannern är en basist. 

Hur kommer framtiden att se ut i ditt arbete och i ditt liv ut utifrån ditt perspektiv?
Eh…”the future ain’t what it used to be”…typ? Ingen aning egentligen. Men i stora drag kommer jag nog att mejsla fram och definiera min egen kompetens tydligare än idag, hjälpa till att utveckla Åkestam Holst till en bättre byrå och ett bättre kollektiv, och bli en bättre man och pappa. Och flytta till LA om två år. 

Nämn tre avgörande innovationer/händelser som du anser vara det viktigaste historiskt sett för allas vår utveckling? Motivera.
Då får det bli tre katalysatorer, som i sin tur givit upphov till så mycket fantastiskt:
– Upplysningen – därför att det är grunden till hela vår utvecklingsnivå och vårt välstånd
– Globaliserad handel (för att vara precis: GATT 1947) – därför att det är grunden till att hundratals miljoner människor lyfts ur fattigdom de senaste femtio åren på ett tidigare otänkbart sätt
– Internet – därför att det bidrar till att göra världen mindre, bättre och rikare på så många sätt. 
Nämn tre betydelsefulla innovationer/händelser som ännu inte har hänt – dvs. som du tror kommer i framtiden? Motivera.
Inga kaffekvartsfrågor precis. Ok, tre mycket spontana saker…
Trådlös elektricitet. Motivering överflödig. Och det är på gång.

Transhumanism – att människa och maskin växer ihop. Det kommer bl a ge upphov till att alla människor har omedelbar tillgång till all kunskap överallt, något vars sociala och kulturella konsekvenser blir lika enorma som oförutsägbara.

– Turkiet går med i EU. Det kommer att förändra den europeiska identiteten och relationen mellan Väst och islam på fantastiska sätt. 

Berätta lite vem du är, din bakgrund och vad du arbetar med?
Dan Landin, delägare i Åkestam Holst, där jag jobbar som planner och planningansvarig. Civilekonom i grunden, men efter ett år ute i verkligheten fick jag för mig att jag ville jobba med reklam och utbildade mig till copywriter. Som det jobbade jag i sju år innan jag började tycka att vi på Åkestam Holst behövde bli bättre på ”det där man gör innan man kommer på idéer”. Det visade sig heta planning.