Olle Svensson

Olle kommer rapportera om tankar, reflektioner och annat rörandes dagens och morgondagens marknadskommnikation.  
 

olle_svensson_web

Olle Svensson


Vilka är dina erfarenheter och reflektioner av en planner och dennes arbetsuppgifter?
Ja, alla har vi något olika definitioner av vad plannern gör. Jag tycker enkelt uttryckt (och det måste det vara) att det handlar om, i given ordning, att: 
1 – Generera riktig, korrekt och relevant fakta om uppdragen, mål, målgrupp, beteenden etc i början av projekt. Det innebär en massa vändande, vridande, ifrågasättande och kanske till och med bestämt nej-sägande. Detta ska sedan gallras i och göras intressant att jobba ifrån.
2 – Kontinuerligt i arbetsprocessen (var än man är) identifiera var/om man kan reta tankegångarna/banorna alternativt injicera intressanta tankar och synvinklar.
3 – Till slut handlar det om att så långt som möjligt påvisa effekterna av jobbet. Eftersom allas vardag och byrå är olika så innefattar de olika delarna olika mycket. På sistånde har främst det första steget inneburit otroligt mycket för mig. Alltså att generera fakta och input till byrån/processen. Med tanke på den digitala världens framfart är det extremt viktigt att man är en av dom (kanske har man en technological officer eller chief digital galenpanna) som häller in allt det nya i byrån. Sociala medier (med reservation för termens duglighet), gruppers påverkan online, omedelbara peer reviews etc etc. Vad detta får för implikationer på hur en byrå löser problem är en extremt stor del idag.

Hur kommer framtiden att se utifrån ditt perspektiv i ditt arbete och i ditt liv?
Extremt mycket mer ärlig, med avseende varumärkens kommunikation. Hjälpsam och förverkligande. Att säga något funkar (ofta) sämre och sämre, att visa och göra blir mer och mer vägen att gå. Tjänster och utökat utbud (definition av vad varumärket gör – sälja skor eller att underlätta och effektivisera träning? We all know that one). Framtiden för mig kommer nog att innehålla ännu mer innovation och organisatoriska projekt, så att säga. Inte bara kommunikation. Detta var för övrigt ämnet (intellectual property och vad sjutton byråer gör med det) för en panel på årets PSFK-konferens i New York som jag hade nöjet att besöka.

Nämn tre avgörande innovationer/händelser som du anser vara det viktigaste historiskt sett för allas vår utveckling? Motivera.
Allt som fört avlägsna människor/kulturer närmare. Bilar (tillgängliga för alla). Massturism via flyg. Och sist men inte minst internet och framför allt tjänster på internet med interaktivitet. Det faktum att utbyten, omedelbara, sker runt hela globen. Man reflekterar kanske inte ofta över det men vi kan interagera i realtid, face-to-face, med människor som vi inte borde kunna göra det med. Det är sjukt stort. Sen ligger teknologiska framsteg till grund för alla dessa tre men jag tänker inte på atomnivå.

Nämn tre betydelsefulla innovationer/händelser som ännu inte har hänt – dvs. de kommer i framtiden? Motivera.
1 – Kraftkälla med noll utsläpp. Resor utan påverkan alltså. Som utomjordingarna gör, kraftfält, motstånd och kanske kontroll av tidsdimensionen (ja, jag har snackat med dom).
2 – Internet som en ständigt närvarande förlängning av oss själva. MIT-filmen som snurrar nu visar på det. Computing power i fickan, uppkoppling samt projiceringsmöjligheter mm. Det gör att det vi anser oss kunna/vara/minnas inte är kroppsligt begränsat. Jag ryser.
3 – Världsomspännande uppkoppling, vilket är en förutsättning för punkt 2. Det finns ett tydligt behov av detta (jag jagade wifi som en jävla galning i New York för det går inte att betala 120 sek/mb för att använda iPhonen, min kompis kom hem från Singapore och hade 16 000 i telefonräkning… Ha!) Trean är för övrigt runt hörnet tror jag. 

Berätta lite vem du är, din bakgrund och vad du arbetar med? 
Ursprunget är väldigt digitalt (inte västkusten där jag kommer från, men intresset). Både utvecklardigitalt och projektledardigitalt. Jag var med om att misslyckas med Egames TV, vilket var gaming-tv (det finns exempelvis professionella counter strike-spelare för den oinvigde) på nätet. YouTube dödade oss tillsammans med det faktum att vi inte hade riktigt koll på betalmodeller/contentdelande. Typ. På Dowell//Stubbs Brand Communications rattade jag sedan den digitala avdelningen, men några vattentäta skott finns ju som bekant (tack och lov) aldrig, så när vi sedan gick ihop med Gyro International var jag färdigtänkt och helt inställd på att starta upp en dedikerad planningfunktion på Stockholmskontoret. Sagt och gjort.