Anna Nordell

Anna kommer rapportera om tankar, reflektioner och annat rörandes dagens och morgondagens marknadskommnikation.
 

Anna Nordell

Anna Nordell


Vilka är dina erfarenheter och reflektioner av en planner och dennes arbetsuppgifter?
Hur kommer framtiden att se utifrån ditt perspektiv i ditt arbete och i ditt liv? 
Nu är bara början på planning. En planners huvudsakliga uppgift enligt mig är att skapa annorlunda relevans med lika mycket samtid som framtid i fokus (självklart med ett tydligt konsumentperspektiv). Ju skickligare man är på just detta desto större utrymme för att skapa idéer som är affärsutveckling mer än traditionell kommunikation. En utveckling som idag drivs av ett fåtal idébyråer så som Droga 5 med sitt Million Project och TAP, Crispin mfl. De egenskaper som jag värdesätter högst hos en planner är nyfikenhet, nyfikenhet, nyfikenhet, klarsynthet och strategisk förmåga. Jag tror och hoppas att vi går en ljus plannerframtid till mötes där market intelligence rollen är standard på alla företag och framåtlutad planning på idébyråer är vår vardag. Steg ett är dock fortfarande att sätta plannern och planning på kartan såväl i ankdammen som i övriga näringslivet.  

Nämn tre avgörande innovationer/händelser som du anser vara det viktigaste historiskt sett för allas vår utveckling? Motivera.  

1. Evolutionen. Ja, det säger sig lite själv.

2. Tryckfrihet. Förutsättningen för fria och sunda kunskapsflöden. En självklar rättighet som vi i Sverige med all rätt tar för givet idag. Katastrof att det fortfarande råder censur i Burma, NordKorea mfl länder.

3. Internet. Det ultimata globala nätverket;  oceaner av information, utbyte av åsikter, yttrandefrihet, relationsskapande, att vi är överallt samtidigt som vi sitter hemma i soffan och mycket mycket mer.

Nämn tre betydelsefulla innovationer/händelser som ännu inte har hänt – dvs. de kommer i framtiden? Motivera.
Kortsiktigt. Ett utbrett användande av RFID och Augumented Reality i retail-världen vilket bäddar för en helt ny typ av tillgänglighet och förenkling samt helt nya mervärden för oss som konsumenter. I horisonten. Utbredd Nanoteknik och ”genetiska patientbrickor” som kan förutsäga vår fysiska hälsa. På sikt, en internationell lagordning för hållbar utveckling. Vilket förmodligen är mer önsketänkande än verklighet. Men, jag hoppas verkligen inte det.

Berätta lite vem du är, din bakgrund och vad du arbetar med?
Jag är planner på KING sedan drygt tre år tillbaka. Har ett förflutet på mediabyråsidan där jag bland annat implementerade en planner-roll och även insåg att planning på den klassiska mediabyrån har sina begränsningar.  Skolbänken spenderades senast i Miami på Miami Ad Schools Planning Booth Camp. En vidareutbildning jag verkligen kan rekommendera.  Dessförinnan togs universitetsexamen i marketing och konsthistoria på San José State University i Kalifornien vilket kombinerades med matchspel för skolans divison 1 lag i tennis. Där jag som kuriosa var med och förlorade en nationell reklamtävling mot ett Berkeley team drillat av Mr Aaker himself. En ära att bara ha skakat tass med killen. Under det senaste året har jag varit engagerad i APGs styrelse. Till vardags är jag ett tennisfreak som älskar skärgården och långa vindiskussioner.   

Jan Brännström

Jan kommer rapportera om tankar, reflektioner och annat rörandes dagens och morgondagens marknadskommnikation.  
 

Jan Brännström

Jan Brännström


Vilka är dina erfarenheter och reflektioner av en planner och dennes arbetsuppgifter?
Är man nyfiken, tycker om människor, roas av problemlösning, har skinn på näsan och en pedagogisk ådra är det ett fantastiskt kul och utvecklande arbete.  Det är spännande, tidskrävande och omväxlade. Innebär att man får arbeta med något så roligt som kommunikation och får träffa mängder av begåvande människor med samma brinnande intresse. Och några andra.

Själva arbetet blir lite vad man gör det till, men det handlar ju om att på olika sätt hitta insikter som kan vägleda och stimulera det kommunikativa arbetet, så att det vi tillsammans åstadkommer gör jobbet. Träffar och träffar rätt. Når fram och når in. Hur det sedan ska gå till – var man ska hitta insikterna, vilka pusselbitar som ska fogas samman, hur man ska förmedla det man kommit fram till – är en del av utmaningen och kan göras på många olika sätt. En del mer framgångsrika än andra. 
Hur kommer framtiden att se utifrån ditt perspektiv i ditt arbete och i ditt liv?
När jag började skolan fanns det en TV-kanal. Svartvit. När Hyland höll sin hörna tittade alla. Det fanns ett fåtal stora dagstidningar, som lästes av upp emot 85 % av den vuxna befolkningen. Det fanns fem politiska partier. Hälften av alla röstade på ett av dem. Alla var med i statskyrkan. Nästan alla tillhörde ett fackförbund. De flesta tillhörde relativt homogena, väl avgränsade grupper. För de unga fanns det fotboll, stallet, scouterna, ungdomsförbunden och ”gården”. Telefonen hade en roterande nummerskriva och stod i hallen. Dåtidens skivor hade musik på båda sidorna och den farligaste sjukdomen hade tre bokstäver, inte fyra. I skolan fick man blå fingrar av stencileringsapparaten.

Oavsett om företagen skulle sälja ”en skrytbil”, få människor att ta ett glas till då de tagit ett glas för mycket eller välja ett skönt mellanöl, var det sidan 3 som gällde. 

Det har hänt en del sedan dess.

Idag har vi som bekant inte bara fler medier än någonsin, utan också medier som är mer utbytbara och flexiblare än någonsin tidigare. Medier med helt nya fantastiska egenskaper, som möjliggör interaktivitet och en större närhet än tidigare. Detta skapar större möjligheter till en mix av samverkande aktiviteter, för att nå fram till de människor som vi vill tala med. Samtidigt har denna uppsjö av medier och möjligheter gjort att många tycker att det är svårare att välja och välja rätt. Upplever att det är rörligare än någonsin och att vi befinner oss i en svårgenomtränglig djungel av analogt och digitalt, mass och individ, köpt och förtjänat, kommersiellt och socialt. PVR. HDTV. Twitter. Frazzing. 4G. Google Android.

Medieutbudet vidgas. Valmöjligheterna blir fler. Fragmentisering går snabbare. Lägereldarna blir färre. Detta samtidigt som allt fler satsar allt mer på att synas och höras. Bruset blir starkare och det blir allt svårare att nå fram till de människor man vill tala med.

Men det räcker inte med det. Det har dessutom blivit svårare att nå in.

Fler och fler av de många människorna anmäler sig till NIX-registret, sätter upp ”Nej tack till reklam” på sin ytterdörr och säger sig vara trötta på ”ständiga reklamavbrott”.

Om vi får välja, ägnar vi människor vår uppmärksamhet bara åt sådana budskap som vi upplever som viktiga och/eller underhållande. Gärna både och, men för de flesta av oss räcker det med det ena. Och om det tidigare fanns stora, relativt homogena grupper, med likartade konsumtionsmönster, värderingar eller behov, så har detta också förändrats. Vi har fått alltmer individuella behovsmönster och ”egna konsumtionsvanor” som inte alltid följer de tidigare givna mallarna.

Idag finns det sju politiska partier i riksdagen och ett otäckt åttonde knackar på dörren. Ett riktigt stort parti når en tredjedel. Fackförbunden tappar medlemmar. Ungdomsförbunden är en 1/10 så stora som de var för 20 år sedan. Flera folkrörelser är på tillbakagång. Statskyrkan finns inte längre. Fotbollen har fått konkurrens från World of Warcraft, ungdomsgården av communities och Syrianska ungdomsförbundet har idag fler medlemmar än CUF, KDU, LUF, MUF, SSU och Grön Ungdom har tillsammans. Ännu större är Djurens Rätt, Greenpeace och Amnesty. Den forna statkyrkan tappar medlem efter medlem, medan en rad andra samfund, trosinriktningar och sekter växer.

De homogena grupperna är inte längre så stora. Och inte lika homogena. Flockarna har blivit fler. Och många tillhör flera eller hoppar mellan dem.

Och oavsett tillhörighet ställer många mottagare allt högre krav. KRAV. Detta gäller både ”de digitalt infödda”, som fått mobilitet, tillgänglighet och transparens med modersmjölken, men också ”den första ungdomsgenerationen”. De som växte upp på det samhällskritiska 60-talet och nu börjar gå i pension som en ekonomisk elit, med en nettoförmögenhet som i snitt är mer än dubbelt så hög som den resterande delen av vår befolkning.

Båda dessa grupper vill ha erbjudanden och produkter anpassade till dem, för deras behov och deras värderingar. På deras villkor. Inte för någon annans.

Allt detta – och mycket annat – har inneburit att det blivit svårare och kommer att fortsätta att vara svårt nå fram till och in till de som de människor som de kommunicerande företagen vill tala med.

De kommunicerande varumärkesägarna står därför inför en utmaning som innebär att de måste bli bättre på flera saker. Helst samtidigt. De behöver både bli listigare och mer flexibla för att kunna utnyttja de möjligheter som kan skapas i breda media. Samtidigt sträva efter att bli bättre på att använda andra mer personliga kanaler, för mer individuellt anpassade budskap, till mindre och mer homogena grupper av människor.

Det kommer inte räcka med att inse var och hur ofta de ska kommunicera, utan de måste också bli bättre på att veta när de ska säga vad till vem. Och varför.

Jag tror därför att behovet av Planning kommer att fortsätta att öka. 
Nämn tre avgörande innovationer/händelser som du anser vara det viktigaste historiskt sett för allas vår utveckling? Motivera.
Viktigaste och viktigaste, men utan skriften, konsten och Internet, hade vi inte utvecklats till det vi är och sannolikt inte blivit det vi kommer att bli.

Skriften – Språk finns i alla samhällen, men utvecklingen av skriftspråket var otroligt viktig, både för dess förmåga att varaktigt lagra information som senare kan återhämtas och bidra till utveckling, och för dess förmåga att berika våra liv genom allt från Stephen King till Allan Moore.

Konsten – För att all verksamhet som syftar till att skapa emotionella eller expressiva uttryck, oavsett om vi talar om musik, teater, film, bild, arkitektur, litteratur eller något annat, både innebär fantastiska möjligheter att beröra och att bli berörd.

Internet – För att det finns. För allt det innebär. Och för allt det kommer att innebära.  
Nämn tre betydelsefulla innovationer/händelser som ännu inte har hänt – dvs. de kommer i framtiden? Motivera.
Optimisten i mig hoppas och tror att vi inom inte alltför avlägsen framtid kommer att få se banbrytande framsteg inom bl a medicin, nanoteknologi och alternativ energi, som på olika sätt kommer många till godo. Neorealisten är oroad för vad en mix av befolkningsexplosion, obefintliga befolkningspyramider, en eskalerande AIDS-epidemi och olika former av fundamentalism kan leda till. Men hoppas naturligtvis att Optimisten får rätt. 

Berätta lite vem du är, din bakgrund och vad du arbetar med? 
Jag föddes i början av 60-talet på Stockholms Allmänna BB och efter en barndom som lyckligtvis aldrig riktigt velat ta slut, började jag på HHS, eftersom jag var intresserad av kommunikation. Och vad det är som skapar skillnaden. Vad det är som gör att en del budskap både når fram och in, medan andra bara glider obemärkt förbi? Eller till och med upplevs som störade. Så jag utbildade mig för att förstå mer och har nu arbetat med detta i snart 24 år. Först 13 år på ”institutssidan” hos bland andra IMU-Testologen, TEMO samt avslutningsvis på LUI, där jag fick träffa många duktiga kommunikatörer och fick lära mig att en del av det jag arbetade med hette ”Planning”. Därefter arbetade jag som Planner på ANR BBDO under sju år och är ett par år tillbaka på Carat Insight.

Här är vi sexton analytiker som på olika sätt söker förstå marknader och människor. Förstå vilka ”våra målgrupper” egentligen är under en yta av kön, ålder och annan sociodemografi.  Förstå vad som intresserar dem. Vad de söker. Vilka problem de upplever. Vilka behov de har. Vad de gör. Förstå VARFÖR. Vad är det som driver efterfrågan och betalningsviljan? 

Olle Svensson

Olle kommer rapportera om tankar, reflektioner och annat rörandes dagens och morgondagens marknadskommnikation.  
 

olle_svensson_web

Olle Svensson


Vilka är dina erfarenheter och reflektioner av en planner och dennes arbetsuppgifter?
Ja, alla har vi något olika definitioner av vad plannern gör. Jag tycker enkelt uttryckt (och det måste det vara) att det handlar om, i given ordning, att: 
1 – Generera riktig, korrekt och relevant fakta om uppdragen, mål, målgrupp, beteenden etc i början av projekt. Det innebär en massa vändande, vridande, ifrågasättande och kanske till och med bestämt nej-sägande. Detta ska sedan gallras i och göras intressant att jobba ifrån.
2 – Kontinuerligt i arbetsprocessen (var än man är) identifiera var/om man kan reta tankegångarna/banorna alternativt injicera intressanta tankar och synvinklar.
3 – Till slut handlar det om att så långt som möjligt påvisa effekterna av jobbet. Eftersom allas vardag och byrå är olika så innefattar de olika delarna olika mycket. På sistånde har främst det första steget inneburit otroligt mycket för mig. Alltså att generera fakta och input till byrån/processen. Med tanke på den digitala världens framfart är det extremt viktigt att man är en av dom (kanske har man en technological officer eller chief digital galenpanna) som häller in allt det nya i byrån. Sociala medier (med reservation för termens duglighet), gruppers påverkan online, omedelbara peer reviews etc etc. Vad detta får för implikationer på hur en byrå löser problem är en extremt stor del idag.

Hur kommer framtiden att se utifrån ditt perspektiv i ditt arbete och i ditt liv?
Extremt mycket mer ärlig, med avseende varumärkens kommunikation. Hjälpsam och förverkligande. Att säga något funkar (ofta) sämre och sämre, att visa och göra blir mer och mer vägen att gå. Tjänster och utökat utbud (definition av vad varumärket gör – sälja skor eller att underlätta och effektivisera träning? We all know that one). Framtiden för mig kommer nog att innehålla ännu mer innovation och organisatoriska projekt, så att säga. Inte bara kommunikation. Detta var för övrigt ämnet (intellectual property och vad sjutton byråer gör med det) för en panel på årets PSFK-konferens i New York som jag hade nöjet att besöka.

Nämn tre avgörande innovationer/händelser som du anser vara det viktigaste historiskt sett för allas vår utveckling? Motivera.
Allt som fört avlägsna människor/kulturer närmare. Bilar (tillgängliga för alla). Massturism via flyg. Och sist men inte minst internet och framför allt tjänster på internet med interaktivitet. Det faktum att utbyten, omedelbara, sker runt hela globen. Man reflekterar kanske inte ofta över det men vi kan interagera i realtid, face-to-face, med människor som vi inte borde kunna göra det med. Det är sjukt stort. Sen ligger teknologiska framsteg till grund för alla dessa tre men jag tänker inte på atomnivå.

Nämn tre betydelsefulla innovationer/händelser som ännu inte har hänt – dvs. de kommer i framtiden? Motivera.
1 – Kraftkälla med noll utsläpp. Resor utan påverkan alltså. Som utomjordingarna gör, kraftfält, motstånd och kanske kontroll av tidsdimensionen (ja, jag har snackat med dom).
2 – Internet som en ständigt närvarande förlängning av oss själva. MIT-filmen som snurrar nu visar på det. Computing power i fickan, uppkoppling samt projiceringsmöjligheter mm. Det gör att det vi anser oss kunna/vara/minnas inte är kroppsligt begränsat. Jag ryser.
3 – Världsomspännande uppkoppling, vilket är en förutsättning för punkt 2. Det finns ett tydligt behov av detta (jag jagade wifi som en jävla galning i New York för det går inte att betala 120 sek/mb för att använda iPhonen, min kompis kom hem från Singapore och hade 16 000 i telefonräkning… Ha!) Trean är för övrigt runt hörnet tror jag. 

Berätta lite vem du är, din bakgrund och vad du arbetar med? 
Ursprunget är väldigt digitalt (inte västkusten där jag kommer från, men intresset). Både utvecklardigitalt och projektledardigitalt. Jag var med om att misslyckas med Egames TV, vilket var gaming-tv (det finns exempelvis professionella counter strike-spelare för den oinvigde) på nätet. YouTube dödade oss tillsammans med det faktum att vi inte hade riktigt koll på betalmodeller/contentdelande. Typ. På Dowell//Stubbs Brand Communications rattade jag sedan den digitala avdelningen, men några vattentäta skott finns ju som bekant (tack och lov) aldrig, så när vi sedan gick ihop med Gyro International var jag färdigtänkt och helt inställd på att starta upp en dedikerad planningfunktion på Stockholmskontoret. Sagt och gjort.

Johan Florén

 Johan kommer rapportera om tankar, reflektioner och annat rörandes dagens och morgondagens marknadskommnikation.

Johan Florén

Johan Florén


Vilka är dina erfarenheter och reflektioner av en planner och dennes arbetsuppgifter? 
I den bästa av världar är plannern den strategiska länken mellan avsändare, målgrupp och dem som utformar kommunikationslösningen.

Hur kommer framtiden att se ut i ditt arbete och i ditt liv ut utifrån ditt perspektiv?
The only way is up… (konjunktur etcetera). Mer förkovran, umgänge, träning och sömn… (livet etcetera).

Nämn tre avgörande innovationer/händelser som du anser vara det viktigaste historiskt sett för allas vår utveckling? Motivera.
Upplysningen: jag tror att sekulariseringen var bra både för den fria tanken och för den andliga utvecklingen
Murens fall: kalla kriget höll världen i ett järngrepp (Checkpoint Charlie gjorde ett outplånligt intryck). Nu har vi visserligen fått ett annat krig, men åtminstone ett mindre statiskt.
Internet: jorden har fått ett nytt nervsystem
Nämn tre betydelsefulla innovationer/händelser som ännu inte har hänt – dvs. som du tror kommer i framtiden? Motivera.
Oj, där tog orken slut…
Berätta lite vem du är, din bakgrund och vad du arbetar med?
Driver PR-branschens första planningbyrå SoFlow. Undervisar ibland på Medieskolan, Berghs, IHR med flera. Ordförande i Amnesty Business Group fram till 2009. Har tidigare drivit några andra mindre byråer och varit infochef på Framfab under dotcom-eran. Jobbat med marknadsundersökningar och som pr-konsult på Gullers Grupp på 1990-talet. Läst IHR, statsvetenskap, filosofi med mera.

Ingrid Franov

Ingrid kommer rapportera om tankar, reflektioner och annat rörandes dagens och morgondagens marknadskommnikation.


ingrid_franov

Ingrid Franov

Vilka är dina erfarenheter och reflektioner av en planner och dennes arbetsuppgifter?
Om vi väldigt förenklat definierar plannern som konsumentens röst på byrån/företaget måste jag säga att det finns för få planners i Sverige! När jag jobbade på byrå fanns det inga. Inte heller har jag haft glädjen att samarbeta med någon under min tid som köpare av byråtjänster. Det finns ett par personer som jag anser till vissa delar har tagit planner-rollen men ingen fullt ut. Som marknadschef på produktionsinriktade företag har jag själv stundtals tagit på mig delar av rollen – delvis av nödvändighet, delvis på grund av ett brinnande intresse för konsumtionsmönster, relationer till produkter och media.

Men självklart är det optimala att en planner ingår i en arbetsgrupp hos byrån, hos kunden eller som frilansare. En planner är en brygga mellan olika, etablerade yrkeskategorier och kan i bästa fall göra det oöverstigliga hanterbart och till och med njutningsfullt.

Hur kommer framtiden att se utifrån ditt perspektiv i ditt arbete och i ditt liv?
Mitt perspektiv på framtiden är en fortsatt uppluckring av etablerade strukturer och ett friare förhållningssätt till arbetsgivare och arbetstid – en mycket rörligare arbetsmarknad. Jag tror också att strategisk rekrytering och kompetensförsörjning kommer att bli allt viktigare.

Framtiden, som ju kan komma väldigt snabbt ibland, kommer att ställa krav på nya kunskaper, fler generallister – och fler specialister! Några måste välja att bli bredare, andra att grotta ner sig i specialistkunskaper.

För mig i min yrkesroll blir det nödvändigt att hålla mig informerad utvecklingen, ha ett väldigt brett kontaktnät och inte vara rädd för att presentera oortodoxa kompetensprofiler för kunder.

Nämn tre avgörande innovationer/händelser som du anser vara det viktigaste historiskt sett för allas vår utveckling?

 1. Plogen. Vi blev bofasta och fick mer tid över för kreativitet och tanke.
 2. E=mc2. Vi gör rätt som ifrågasätter verkligheten.
 3. Internet. Kunskap, umgänge, gränslöshet.

Nämn tre betydelsefulla innovationer/händelser som ännu inte har hänt – dvs. de kommer i framtiden?

Det här är självklart det knepigaste! Vad syns i kristallkulan?

 1. Intelligenta robotar blir en naturlig del av vår vardag. Vi får mer tid för kreativitet och tanke!
 2. Effektivt utnyttjande av sol-, vind- och vågenergi. Förändring av maktstrukturer, konfliktorsaker och upphov till ny teknik.
 3. Out of home media blir självklart. Information, kommersiella budskap och Internet finns tillgängligt via offentliga bildskärmar överallt. Vi interagerar, väljer och väljer bort.

Presentera dig själv och din bakgrund?
Jag heter Ingrid Franov och arbetar sedan maj 2008  som rekryteringskonsult på Hammer&Hanborg, specialister inom kommunikation, marknadsföring och information – ett område jag har tillbringat hela min yrkesverksamma tid inom. Till en början som copywriter, ganska snart med tillägget PL (projektledare – inte PLanner!) För ca 15 år sedan tog jag steget över till kundsidan och uppdrag som bl. a informationschef och marknadschef.

Johan Ronnestam

Johan Ronnestam. Förflutet som snowboardproffs. Arbetat med marknadsföring och reklam sedan 1996.

Johan Ronnestam.


Johan kommer rapportera om tankar, reflektioner och annat rörandes dagens och morgondagens marknadskommnikation.
Vilka är dina erfarenheter och reflektioner av en planner och dennes arbetsuppgifter?
En planners främsta uppgift är att tolka intryck från omvärlden och omvandla dessa till tydliga vägskyltar för hur ett varumärke skall färdas på vägen till kunder, prospects och andra intressenter.

Hur kommer framtiden att se utifrån ditt perspektiv i ditt arbete och i ditt liv?
Mer fritid, mer kreativitet, mer nyfikenhet och mer delade erfarenheter.

Nämn tre avgörande innovationer/händelser som du anser vara det viktigaste historiskt sett för allas vår utveckling?

 1. Alfabetet – Kunskapen att nedteckna och dela med sig av våra tankar är fantastisk.
 2. Internet – Möjligheten att kunna distribuera tankar över hela världen demokratiserar information
 3. Open source – Att dela med sig av kunskap och bygga vidare på varandras idéer demokratiserar tanken och leder till fler innovationer, fler idéer och mindre protektionism.

Nämn tre betydelsefulla innovationer/händelser som ännu inte har hänt – dvs. de kommer i framtiden?

 1. Hitta liv på en annan planet – Förhoppningsvis fokuseras människans protektionism mot något nytt ställe och vi kan sluta dra upp gränser, mobba, kriga och bete oss allmänt löjliga mot okända saker på jorden.
 2. Kunna läsa tankar – Sökbara tankar kommer frigöra all världens kreativitet och världen blir mer spännande.
 3. Ett universalt språk – I takt med att all information blir tillgänglig är det språket som hindrar oss att söka i alla information. Om vi skulle kunna tala samma språk på hela jorden skulle vi innovera snabbare och ingen information blev begränsad till ett språk.

Presentera dig själv och din bakgrund?
Johan Ronnestam. Förflutet som snowboardproffs. Arbetat med marknadsföring och reklam sedan 1996 på bland annat Framfab, Abel & Baker samt den egna byrån Foreign. Belönad både som Creative Director, Art Director och även Copywriter i tävlingar som Cannes Lions, New York Advertising Festivals, London International Advertising Awards, Clio, Epica, Eurobest, DA&D mm. Idag driver jag ronnestam.com som är kommunikationsbyrå som hjälper varumärken att modernisera sin reklam och kommunikation. Creative Director och Strateg brukar det stå på hatten. När jag inte funderar över mina kunders problem tecknar jag ner mina tankar på bloggen med samma namn Ronnestam.com – utnämnd till Sveriges främsta blog inom teknologi och trender samt nr 2 inom marknadsföring, pr och reklam. Då och då föreläser jag om varumärkeskommunikation och digitala media samt utbildar vid Stockholms Universitet, Berghs, Hyper Island mm. Mer om mig hittar du på www.ronnestam.com/about