Effektiva kampanjer – APG Creative Strategy Awards 2011

The shortlist for Account Planning Group (APG) Creative Strategy Awards has been released. It does require login but we still like to provide you with the link so you can see the list and read the summaries.
How fresh strategic thinking can lead to creative and effective work. The APG is the foremost and longest-established organisation representing the interests of account planners and other communications strategists.
We have tried to find the appropriate video for each campaign below. But if we happened to connect the wrong ad to the awarded campaign, please let us know.

SHORTLIST

IKEA: Happy inside

Stella Artois Black: Night chauffeur

 

I Lohas: Eco Crush

Promote Iceland

Tooheys NEW: Beer economy

The Green Bottle Story

Fiat: Eco Drive

Dixons: The Last Place.

Yeo Valley Organic: The X Factor

Stella Artois: 5%

Heineken: Star Player


Met Police: Choose a Different EndingWieden+Kennedy: Off-On

St John Ambulance

Nike: Grid

NHS: Organ Donation

Nigella: Quick Collection

Orange: Goldspots

Doritos: Late Night

 

Walkers: Sandwich

Motorcycle Safety: Named riders

Met Police: Who killed Deon?

FARC Operation Christmas

NHS: Smokefree

Cravendale: Cats with thumbs

 

French Connection(not yet available)

Go here for summary on each campaign.

Anna Nordell

Anna kommer rapportera om tankar, reflektioner och annat rörandes dagens och morgondagens marknadskommnikation.
 

Anna Nordell

Anna Nordell


Vilka är dina erfarenheter och reflektioner av en planner och dennes arbetsuppgifter?
Hur kommer framtiden att se utifrån ditt perspektiv i ditt arbete och i ditt liv? 
Nu är bara början på planning. En planners huvudsakliga uppgift enligt mig är att skapa annorlunda relevans med lika mycket samtid som framtid i fokus (självklart med ett tydligt konsumentperspektiv). Ju skickligare man är på just detta desto större utrymme för att skapa idéer som är affärsutveckling mer än traditionell kommunikation. En utveckling som idag drivs av ett fåtal idébyråer så som Droga 5 med sitt Million Project och TAP, Crispin mfl. De egenskaper som jag värdesätter högst hos en planner är nyfikenhet, nyfikenhet, nyfikenhet, klarsynthet och strategisk förmåga. Jag tror och hoppas att vi går en ljus plannerframtid till mötes där market intelligence rollen är standard på alla företag och framåtlutad planning på idébyråer är vår vardag. Steg ett är dock fortfarande att sätta plannern och planning på kartan såväl i ankdammen som i övriga näringslivet.  

Nämn tre avgörande innovationer/händelser som du anser vara det viktigaste historiskt sett för allas vår utveckling? Motivera.  

1. Evolutionen. Ja, det säger sig lite själv.

2. Tryckfrihet. Förutsättningen för fria och sunda kunskapsflöden. En självklar rättighet som vi i Sverige med all rätt tar för givet idag. Katastrof att det fortfarande råder censur i Burma, NordKorea mfl länder.

3. Internet. Det ultimata globala nätverket;  oceaner av information, utbyte av åsikter, yttrandefrihet, relationsskapande, att vi är överallt samtidigt som vi sitter hemma i soffan och mycket mycket mer.

Nämn tre betydelsefulla innovationer/händelser som ännu inte har hänt – dvs. de kommer i framtiden? Motivera.
Kortsiktigt. Ett utbrett användande av RFID och Augumented Reality i retail-världen vilket bäddar för en helt ny typ av tillgänglighet och förenkling samt helt nya mervärden för oss som konsumenter. I horisonten. Utbredd Nanoteknik och ”genetiska patientbrickor” som kan förutsäga vår fysiska hälsa. På sikt, en internationell lagordning för hållbar utveckling. Vilket förmodligen är mer önsketänkande än verklighet. Men, jag hoppas verkligen inte det.

Berätta lite vem du är, din bakgrund och vad du arbetar med?
Jag är planner på KING sedan drygt tre år tillbaka. Har ett förflutet på mediabyråsidan där jag bland annat implementerade en planner-roll och även insåg att planning på den klassiska mediabyrån har sina begränsningar.  Skolbänken spenderades senast i Miami på Miami Ad Schools Planning Booth Camp. En vidareutbildning jag verkligen kan rekommendera.  Dessförinnan togs universitetsexamen i marketing och konsthistoria på San José State University i Kalifornien vilket kombinerades med matchspel för skolans divison 1 lag i tennis. Där jag som kuriosa var med och förlorade en nationell reklamtävling mot ett Berkeley team drillat av Mr Aaker himself. En ära att bara ha skakat tass med killen. Under det senaste året har jag varit engagerad i APGs styrelse. Till vardags är jag ett tennisfreak som älskar skärgården och långa vindiskussioner.