Dan Landin

Dan kommer rapportera om tankar, reflektioner och annat rörandes dagens och morgondagens marknadskommnikation.

Dan Landin

Dan Landin


Vilka är dina erfarenheter och reflektioner av en planner och dennes arbetsuppgifter? 
Att det kan vara mycket enkelt eller mycket komplicerat. Eller, troligare, både och. Planners själva är ju t ex inte ens överens om vad planning är. Men istället för att vimla in i ett långrandigt resonemang om vad planning är, låt mig bara göra denna poäng: jag tycker det är alltför många planners som glömmer bort planningens enda egentliga existensberättigande – ”to make the work work”. I övrigt är mina erfarenheter av planning bara bra. Det är inget för de klenhjärtade, som våra anglosaxiska vänner skulle säga, och om man inte tycker om att skapa sin egen värld och sin plats i den ska man nog välja att göra något annat. Men gillar man det, då har man en spännande, omväxlande och eklektisk resa framför sig. Man får kort och gott hålla på med en massa olika saker, om man vill. Eller inte. Det man dock inte får är att stå i strålkastarljuset. Jonas Söderström har sagt det bäst: plannern är en basist. 

Hur kommer framtiden att se ut i ditt arbete och i ditt liv ut utifrån ditt perspektiv?
Eh…”the future ain’t what it used to be”…typ? Ingen aning egentligen. Men i stora drag kommer jag nog att mejsla fram och definiera min egen kompetens tydligare än idag, hjälpa till att utveckla Åkestam Holst till en bättre byrå och ett bättre kollektiv, och bli en bättre man och pappa. Och flytta till LA om två år. 

Nämn tre avgörande innovationer/händelser som du anser vara det viktigaste historiskt sett för allas vår utveckling? Motivera.
Då får det bli tre katalysatorer, som i sin tur givit upphov till så mycket fantastiskt:
– Upplysningen – därför att det är grunden till hela vår utvecklingsnivå och vårt välstånd
– Globaliserad handel (för att vara precis: GATT 1947) – därför att det är grunden till att hundratals miljoner människor lyfts ur fattigdom de senaste femtio åren på ett tidigare otänkbart sätt
– Internet – därför att det bidrar till att göra världen mindre, bättre och rikare på så många sätt. 
Nämn tre betydelsefulla innovationer/händelser som ännu inte har hänt – dvs. som du tror kommer i framtiden? Motivera.
Inga kaffekvartsfrågor precis. Ok, tre mycket spontana saker…
Trådlös elektricitet. Motivering överflödig. Och det är på gång.

Transhumanism – att människa och maskin växer ihop. Det kommer bl a ge upphov till att alla människor har omedelbar tillgång till all kunskap överallt, något vars sociala och kulturella konsekvenser blir lika enorma som oförutsägbara.

– Turkiet går med i EU. Det kommer att förändra den europeiska identiteten och relationen mellan Väst och islam på fantastiska sätt. 

Berätta lite vem du är, din bakgrund och vad du arbetar med?
Dan Landin, delägare i Åkestam Holst, där jag jobbar som planner och planningansvarig. Civilekonom i grunden, men efter ett år ute i verkligheten fick jag för mig att jag ville jobba med reklam och utbildade mig till copywriter. Som det jobbade jag i sju år innan jag började tycka att vi på Åkestam Holst behövde bli bättre på ”det där man gör innan man kommer på idéer”. Det visade sig heta planning. 

Johan Florén

 Johan kommer rapportera om tankar, reflektioner och annat rörandes dagens och morgondagens marknadskommnikation.

Johan Florén

Johan Florén


Vilka är dina erfarenheter och reflektioner av en planner och dennes arbetsuppgifter? 
I den bästa av världar är plannern den strategiska länken mellan avsändare, målgrupp och dem som utformar kommunikationslösningen.

Hur kommer framtiden att se ut i ditt arbete och i ditt liv ut utifrån ditt perspektiv?
The only way is up… (konjunktur etcetera). Mer förkovran, umgänge, träning och sömn… (livet etcetera).

Nämn tre avgörande innovationer/händelser som du anser vara det viktigaste historiskt sett för allas vår utveckling? Motivera.
Upplysningen: jag tror att sekulariseringen var bra både för den fria tanken och för den andliga utvecklingen
Murens fall: kalla kriget höll världen i ett järngrepp (Checkpoint Charlie gjorde ett outplånligt intryck). Nu har vi visserligen fått ett annat krig, men åtminstone ett mindre statiskt.
Internet: jorden har fått ett nytt nervsystem
Nämn tre betydelsefulla innovationer/händelser som ännu inte har hänt – dvs. som du tror kommer i framtiden? Motivera.
Oj, där tog orken slut…
Berätta lite vem du är, din bakgrund och vad du arbetar med?
Driver PR-branschens första planningbyrå SoFlow. Undervisar ibland på Medieskolan, Berghs, IHR med flera. Ordförande i Amnesty Business Group fram till 2009. Har tidigare drivit några andra mindre byråer och varit infochef på Framfab under dotcom-eran. Jobbat med marknadsundersökningar och som pr-konsult på Gullers Grupp på 1990-talet. Läst IHR, statsvetenskap, filosofi med mera.

Ingrid Franov

Ingrid kommer rapportera om tankar, reflektioner och annat rörandes dagens och morgondagens marknadskommnikation.


ingrid_franov

Ingrid Franov

Vilka är dina erfarenheter och reflektioner av en planner och dennes arbetsuppgifter?
Om vi väldigt förenklat definierar plannern som konsumentens röst på byrån/företaget måste jag säga att det finns för få planners i Sverige! När jag jobbade på byrå fanns det inga. Inte heller har jag haft glädjen att samarbeta med någon under min tid som köpare av byråtjänster. Det finns ett par personer som jag anser till vissa delar har tagit planner-rollen men ingen fullt ut. Som marknadschef på produktionsinriktade företag har jag själv stundtals tagit på mig delar av rollen – delvis av nödvändighet, delvis på grund av ett brinnande intresse för konsumtionsmönster, relationer till produkter och media.

Men självklart är det optimala att en planner ingår i en arbetsgrupp hos byrån, hos kunden eller som frilansare. En planner är en brygga mellan olika, etablerade yrkeskategorier och kan i bästa fall göra det oöverstigliga hanterbart och till och med njutningsfullt.

Hur kommer framtiden att se utifrån ditt perspektiv i ditt arbete och i ditt liv?
Mitt perspektiv på framtiden är en fortsatt uppluckring av etablerade strukturer och ett friare förhållningssätt till arbetsgivare och arbetstid – en mycket rörligare arbetsmarknad. Jag tror också att strategisk rekrytering och kompetensförsörjning kommer att bli allt viktigare.

Framtiden, som ju kan komma väldigt snabbt ibland, kommer att ställa krav på nya kunskaper, fler generallister – och fler specialister! Några måste välja att bli bredare, andra att grotta ner sig i specialistkunskaper.

För mig i min yrkesroll blir det nödvändigt att hålla mig informerad utvecklingen, ha ett väldigt brett kontaktnät och inte vara rädd för att presentera oortodoxa kompetensprofiler för kunder.

Nämn tre avgörande innovationer/händelser som du anser vara det viktigaste historiskt sett för allas vår utveckling?

 1. Plogen. Vi blev bofasta och fick mer tid över för kreativitet och tanke.
 2. E=mc2. Vi gör rätt som ifrågasätter verkligheten.
 3. Internet. Kunskap, umgänge, gränslöshet.

Nämn tre betydelsefulla innovationer/händelser som ännu inte har hänt – dvs. de kommer i framtiden?

Det här är självklart det knepigaste! Vad syns i kristallkulan?

 1. Intelligenta robotar blir en naturlig del av vår vardag. Vi får mer tid för kreativitet och tanke!
 2. Effektivt utnyttjande av sol-, vind- och vågenergi. Förändring av maktstrukturer, konfliktorsaker och upphov till ny teknik.
 3. Out of home media blir självklart. Information, kommersiella budskap och Internet finns tillgängligt via offentliga bildskärmar överallt. Vi interagerar, väljer och väljer bort.

Presentera dig själv och din bakgrund?
Jag heter Ingrid Franov och arbetar sedan maj 2008  som rekryteringskonsult på Hammer&Hanborg, specialister inom kommunikation, marknadsföring och information – ett område jag har tillbringat hela min yrkesverksamma tid inom. Till en början som copywriter, ganska snart med tillägget PL (projektledare – inte PLanner!) För ca 15 år sedan tog jag steget över till kundsidan och uppdrag som bl. a informationschef och marknadschef.

Johan Ronnestam

Johan Ronnestam. Förflutet som snowboardproffs. Arbetat med marknadsföring och reklam sedan 1996.

Johan Ronnestam.


Johan kommer rapportera om tankar, reflektioner och annat rörandes dagens och morgondagens marknadskommnikation.
Vilka är dina erfarenheter och reflektioner av en planner och dennes arbetsuppgifter?
En planners främsta uppgift är att tolka intryck från omvärlden och omvandla dessa till tydliga vägskyltar för hur ett varumärke skall färdas på vägen till kunder, prospects och andra intressenter.

Hur kommer framtiden att se utifrån ditt perspektiv i ditt arbete och i ditt liv?
Mer fritid, mer kreativitet, mer nyfikenhet och mer delade erfarenheter.

Nämn tre avgörande innovationer/händelser som du anser vara det viktigaste historiskt sett för allas vår utveckling?

 1. Alfabetet – Kunskapen att nedteckna och dela med sig av våra tankar är fantastisk.
 2. Internet – Möjligheten att kunna distribuera tankar över hela världen demokratiserar information
 3. Open source – Att dela med sig av kunskap och bygga vidare på varandras idéer demokratiserar tanken och leder till fler innovationer, fler idéer och mindre protektionism.

Nämn tre betydelsefulla innovationer/händelser som ännu inte har hänt – dvs. de kommer i framtiden?

 1. Hitta liv på en annan planet – Förhoppningsvis fokuseras människans protektionism mot något nytt ställe och vi kan sluta dra upp gränser, mobba, kriga och bete oss allmänt löjliga mot okända saker på jorden.
 2. Kunna läsa tankar – Sökbara tankar kommer frigöra all världens kreativitet och världen blir mer spännande.
 3. Ett universalt språk – I takt med att all information blir tillgänglig är det språket som hindrar oss att söka i alla information. Om vi skulle kunna tala samma språk på hela jorden skulle vi innovera snabbare och ingen information blev begränsad till ett språk.

Presentera dig själv och din bakgrund?
Johan Ronnestam. Förflutet som snowboardproffs. Arbetat med marknadsföring och reklam sedan 1996 på bland annat Framfab, Abel & Baker samt den egna byrån Foreign. Belönad både som Creative Director, Art Director och även Copywriter i tävlingar som Cannes Lions, New York Advertising Festivals, London International Advertising Awards, Clio, Epica, Eurobest, DA&D mm. Idag driver jag ronnestam.com som är kommunikationsbyrå som hjälper varumärken att modernisera sin reklam och kommunikation. Creative Director och Strateg brukar det stå på hatten. När jag inte funderar över mina kunders problem tecknar jag ner mina tankar på bloggen med samma namn Ronnestam.com – utnämnd till Sveriges främsta blog inom teknologi och trender samt nr 2 inom marknadsföring, pr och reklam. Då och då föreläser jag om varumärkeskommunikation och digitala media samt utbildar vid Stockholms Universitet, Berghs, Hyper Island mm. Mer om mig hittar du på www.ronnestam.com/about