Om Oss

Robert Dysell & Mats Rönne

Vi utvecklar marknadskommunikation

PlannerFed är en agentur för konsulter som utvecklar stora och små marknadsstrategier för kommunikation och affärsutveckling. Vi arbetar tillsammans med både företag och kommunikationsbyråer för att erbjuda tjänster som gör arbetet med kommunikation och affärsutveckling meningsfullt, tydligt och effektivt.
Vår metod är att blanda marknadsundersökningar och observation med erfarenhet och kunskap från några av Sveriges största företag, byråer och varumärken. De konsulter vi erbjuder har utöver denna erfarenhet handplockats för sin nyfikna attityd och analytiska tänkande som leder er till nya insikter och effektivare marknadsföring.
Som enda planneragentur i Sverige ser vi vårt initiativ inom marknadskommunikation som ett betydelsefullt steg i rätt riktning mot vår vision att Sverige skall bli världsledande inom strategisk kommunikation och därmed hålla högst lönsamhet. Vår uppgift är att hitta idéer, undersöka vilka som fungerar och förklara varför på ett användbart sätt.
Välkommen till PlannerFed.