Ingrid Franov

Ingrid kommer rapportera om tankar, reflektioner och annat rörandes dagens och morgondagens marknadskommnikation.


ingrid_franov

Ingrid Franov

Vilka är dina erfarenheter och reflektioner av en planner och dennes arbetsuppgifter?
Om vi väldigt förenklat definierar plannern som konsumentens röst på byrån/företaget måste jag säga att det finns för få planners i Sverige! När jag jobbade på byrå fanns det inga. Inte heller har jag haft glädjen att samarbeta med någon under min tid som köpare av byråtjänster. Det finns ett par personer som jag anser till vissa delar har tagit planner-rollen men ingen fullt ut. Som marknadschef på produktionsinriktade företag har jag själv stundtals tagit på mig delar av rollen – delvis av nödvändighet, delvis på grund av ett brinnande intresse för konsumtionsmönster, relationer till produkter och media.

Men självklart är det optimala att en planner ingår i en arbetsgrupp hos byrån, hos kunden eller som frilansare. En planner är en brygga mellan olika, etablerade yrkeskategorier och kan i bästa fall göra det oöverstigliga hanterbart och till och med njutningsfullt.

Hur kommer framtiden att se utifrån ditt perspektiv i ditt arbete och i ditt liv?
Mitt perspektiv på framtiden är en fortsatt uppluckring av etablerade strukturer och ett friare förhållningssätt till arbetsgivare och arbetstid – en mycket rörligare arbetsmarknad. Jag tror också att strategisk rekrytering och kompetensförsörjning kommer att bli allt viktigare.

Framtiden, som ju kan komma väldigt snabbt ibland, kommer att ställa krav på nya kunskaper, fler generallister – och fler specialister! Några måste välja att bli bredare, andra att grotta ner sig i specialistkunskaper.

För mig i min yrkesroll blir det nödvändigt att hålla mig informerad utvecklingen, ha ett väldigt brett kontaktnät och inte vara rädd för att presentera oortodoxa kompetensprofiler för kunder.

Nämn tre avgörande innovationer/händelser som du anser vara det viktigaste historiskt sett för allas vår utveckling?

  1. Plogen. Vi blev bofasta och fick mer tid över för kreativitet och tanke.
  2. E=mc2. Vi gör rätt som ifrågasätter verkligheten.
  3. Internet. Kunskap, umgänge, gränslöshet.

Nämn tre betydelsefulla innovationer/händelser som ännu inte har hänt – dvs. de kommer i framtiden?

Det här är självklart det knepigaste! Vad syns i kristallkulan?

  1. Intelligenta robotar blir en naturlig del av vår vardag. Vi får mer tid för kreativitet och tanke!
  2. Effektivt utnyttjande av sol-, vind- och vågenergi. Förändring av maktstrukturer, konfliktorsaker och upphov till ny teknik.
  3. Out of home media blir självklart. Information, kommersiella budskap och Internet finns tillgängligt via offentliga bildskärmar överallt. Vi interagerar, väljer och väljer bort.

Presentera dig själv och din bakgrund?
Jag heter Ingrid Franov och arbetar sedan maj 2008  som rekryteringskonsult på Hammer&Hanborg, specialister inom kommunikation, marknadsföring och information – ett område jag har tillbringat hela min yrkesverksamma tid inom. Till en början som copywriter, ganska snart med tillägget PL (projektledare – inte PLanner!) För ca 15 år sedan tog jag steget över till kundsidan och uppdrag som bl. a informationschef och marknadschef.

Planners bäst lämpade att fylla "The Brand Gap"

Varumärkesstrateger är generellt duktiga på vad de gör, Sverige har många framgångsrika varumärken. Däremot kan de förbättra sin förmåga att kommunicera sina strategier. De flesta känner nog till ett par fall där företag har en fin varumärkesstrategi i en pärm som ingen använder sig av, det är inte helt ovanligt.

Företagets värld skiljer sig ofta från konsumenternas syn på produkten och varumärket. Planners är bra på att brygga detta missförstånd. Foto vaXzine

Företagets värld skiljer sig ofta från konsumenternas syn på produkten och varumärket. Planners är bra på att brygga detta missförstånd. Foto vaXzine


Den skillnad som ibland uppstår mellan den faktiska kommunikationen från ett företag och den avsedda strategiska kommunikationsplanen har myntats som The Brand Gap av Marty Neumeier i en bok med samma namn som utkom för ett par år sedan.
Problemet är att fina strategier inte har förståtts i den interna organisationen, inte förankrats eller så var inte rätt personer inblandade i processen med att ta fram den. Skälen kan vara många även om vissa anledningar tenderar att återkomma.

Vänster och höger hjärnhalva samtidigt

En planners speciella förmåga att kombinera strategi och kreativitet eller varumärkeslöfte och konsumentinsikt gör dem nödvändiga i den länk som alltför ofta saknas idag. Att gestalta strategierna.
Detta är en av anledningarna till att Planner Fed. har som idé att hyra ut planners direkt till företagen istället för att endast vara på reklambyrån. Vi tror att det underlättar i vårt jobb att vara länken mellan strategiska riktlinjer och faktisk marknadsföring. Vi har all respekt för saker som kan och bör spela en roll. Intern kultur, nyckelpersoner, produktkunskap och parallella projekt som också har hög prioritet.
En av kommunikatörers framtida roller där planners kommer spela en stor roll är affärsutveckling. Det är i huvudsak ett par saker som kombinerat utgör plannerns nyckelkompetenser. Det är förståelse för långsiktig strategi och varumärken, konsumenter, den kreativa processen och analys. Lägg därtill utifrånskapet som inte ska underskattas så skapas mycket bra förutsättningar för affärsutveckling direkt på plats hos företaget. Även om planners inte är billiga blir det mycket billigare än att ta in en hel byrå för samma jobb, dessutom vet man ju inte om resultatet skulle bli lika bra.