Ingrid Franov

Ingrid kommer rapportera om tankar, reflektioner och annat rörandes dagens och morgondagens marknadskommnikation.


ingrid_franov

Ingrid Franov

Vilka är dina erfarenheter och reflektioner av en planner och dennes arbetsuppgifter?
Om vi väldigt förenklat definierar plannern som konsumentens röst på byrån/företaget måste jag säga att det finns för få planners i Sverige! När jag jobbade på byrå fanns det inga. Inte heller har jag haft glädjen att samarbeta med någon under min tid som köpare av byråtjänster. Det finns ett par personer som jag anser till vissa delar har tagit planner-rollen men ingen fullt ut. Som marknadschef på produktionsinriktade företag har jag själv stundtals tagit på mig delar av rollen – delvis av nödvändighet, delvis på grund av ett brinnande intresse för konsumtionsmönster, relationer till produkter och media.

Men självklart är det optimala att en planner ingår i en arbetsgrupp hos byrån, hos kunden eller som frilansare. En planner är en brygga mellan olika, etablerade yrkeskategorier och kan i bästa fall göra det oöverstigliga hanterbart och till och med njutningsfullt.

Hur kommer framtiden att se utifrån ditt perspektiv i ditt arbete och i ditt liv?
Mitt perspektiv på framtiden är en fortsatt uppluckring av etablerade strukturer och ett friare förhållningssätt till arbetsgivare och arbetstid – en mycket rörligare arbetsmarknad. Jag tror också att strategisk rekrytering och kompetensförsörjning kommer att bli allt viktigare.

Framtiden, som ju kan komma väldigt snabbt ibland, kommer att ställa krav på nya kunskaper, fler generallister – och fler specialister! Några måste välja att bli bredare, andra att grotta ner sig i specialistkunskaper.

För mig i min yrkesroll blir det nödvändigt att hålla mig informerad utvecklingen, ha ett väldigt brett kontaktnät och inte vara rädd för att presentera oortodoxa kompetensprofiler för kunder.

Nämn tre avgörande innovationer/händelser som du anser vara det viktigaste historiskt sett för allas vår utveckling?

  1. Plogen. Vi blev bofasta och fick mer tid över för kreativitet och tanke.
  2. E=mc2. Vi gör rätt som ifrågasätter verkligheten.
  3. Internet. Kunskap, umgänge, gränslöshet.

Nämn tre betydelsefulla innovationer/händelser som ännu inte har hänt – dvs. de kommer i framtiden?

Det här är självklart det knepigaste! Vad syns i kristallkulan?

  1. Intelligenta robotar blir en naturlig del av vår vardag. Vi får mer tid för kreativitet och tanke!
  2. Effektivt utnyttjande av sol-, vind- och vågenergi. Förändring av maktstrukturer, konfliktorsaker och upphov till ny teknik.
  3. Out of home media blir självklart. Information, kommersiella budskap och Internet finns tillgängligt via offentliga bildskärmar överallt. Vi interagerar, väljer och väljer bort.

Presentera dig själv och din bakgrund?
Jag heter Ingrid Franov och arbetar sedan maj 2008  som rekryteringskonsult på Hammer&Hanborg, specialister inom kommunikation, marknadsföring och information – ett område jag har tillbringat hela min yrkesverksamma tid inom. Till en början som copywriter, ganska snart med tillägget PL (projektledare – inte PLanner!) För ca 15 år sedan tog jag steget över till kundsidan och uppdrag som bl. a informationschef och marknadschef.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *